Accountability

De belangrijkste drijfveren om met Accountability van Marketing te starten:

  • Ervaring opgedaan met meetbaarheid van DM en Internet
  • Steeds betere marketing automatisering
  • Weer zeggenschap krijgen over marketing budget
  • Crisistijd: wat levert elke geïnvesteerde marketing euro op
  • SOx proof willen of moeten zijn, maakt ook marketing investeringen transparant

Het mooiste wat er is natuurlijk: het behalen van alle doelstellingen. Een utopie of werkelijkheid? De vraag is dan natuurlijk gerechtvaardigd of de doelstellingen wel ambitieus genoeg waren. Hoe dan ook wij werken graag met concrete en ambitieuze doelstellingen en niet alleen om als vertrekpunt te dienen. Wij houden juist graag regelmatig de vinger aan de pols om te meten of we nog op koers liggen.

Het resultaat van zo’n tussentijdse meting is altijd motiverend:

  • ofwel omdat je fantastische resultaten behaald hebt,
  • ofwel omdat je je extra in moet zetten om een achterstand goed te maken.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

Is uw organisatie ook toe aan ‘Accountable Marketing’, neem dan voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Michiel van de Watering.

Bestel nu de Engelstalige editie: YES! Accountable Marketing, Accountability for Results Driven Marketing.

Ga naar contact

Bestel het boek!

Het boek is te bestellen bij:

Noordhoff Uitgevers
Management Boek

MarketingKassa cover

Bestel het boek direct bij: NOORDHOFF UITGEVERS of MANAGEMENT BOEK